POZOR! Máte poslední možnost získat kotlíkovou dotaci

Pokud plánujete vyměnit neekologický kotel na pevná paliva, máte poslední možnost získat kotlíkovou dotaci od Ministerstva životního prostředí. Z poskytnutých peněžních prostředků můžete zaplatit nejen pořízení topného zařízení, ale také náklady na jeho montáž, úpravu topné soustavy či měření a úpravu spalinových cest.

Výše dotace se odvíjí od toho, o jaký typ výrobku se jedná, například na tepelné čerpadlo a kotel na biomasu je poskytováno až 80 % způsobilých výdajů (maximálně 120 000 korun), kdežto na plynový kondenzační kotel dostanete až 75 % způsobilých výdajů (maximálně 95 000 korun). Ještě je rozdíl v tom, jestli má kotel samočinnou dodávku paliva, nebo ruční. U druhé zmíněné varianty je výška dotace maximálně do 100 000 korun.

Kdo si může požádat o kotlíkovou dotaci?

V případě, že si chcete o kotlíkovou dotaci požádat, musíte splnit několik základních podmínek. V první řadě musíte být fyzická osoba, která má ve svém vlastnictví maximálně tři bytové jednotky. Dále je důležité, aby topné zařízení splňovalo podmínky uvedené ve směrnici Ekodesignu a limitní hodnoty emisí. Instalaci nesmíte provádět sami, ale práci musíte svěřit do rukou kvalifikovaného odborníka, od něhož dostanete také potvrzení.

Kotlíková dotace se proplácí zpětně, tedy až po předložení všech potřebných dokumentů o úhradě. O případných dalších podmínkách vás informuje přímo krajský úřad.

Jak si o kotlíkovou dotaci požádat?

Splňujete všechny výše uvedené podmínky? Potom vám nebrání nic v tom, abyste si o dotaci požádali, a to na krajském úřadě, přičemž konkrétní termíny najdete v tomto aktuálním přehledu informací o kotlíkových dotacích.

Začněte myslet ekologicky a pusťte se do výměny starých zařízení za modernější alternativy. Kotlíková dotace vám vrátí značnou část vynaložených peněžních prostředků.

Komentáře

Komentáře